Các loại đồng hồ vạn năng (Multi meter) hiển thị số của các hãng kyoritsu, Sanwa, Extech...

Nhà sản xuất:
Kyoritsu
Results 1 - 12 of 12

Hiển thị số

kyoritsu 1009 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1009

Kyoritsu 1009 là đồng hồ vạn năng (multi meter) đo Volt AC/DC, Ampe, điện trở, tụ điện, tần số

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1011 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1011

Kyoritsu 1011 : multimeter đo điện áp AC/DC, Ampe, Hz, điện trở, tụ điện, nhiệt độ

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1012 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1012

Kyoritsu 1012 là đồng hồ vạn năng (multi meter) đo Volt AC/DC, Ampe, điện trở, tụ điện, tần số, nhiệt độ.

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1018 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1018

Kyoritsu 1018 : đồng hồ vạn năng (multimeter) Đo Volt AC/DC, Ampe AC/DC, Ohm, điện dung.

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1030 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1030

Kyoritsu : Multimeter đo Volt AC/DC, Ampe AC/DC, điện trở, tụ điện, chu kỳ, tần số...

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1051 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1051

Kyoritsu 1051 : đồng hồ vạn năng đo điện áp, dòng điện, điện trở, tụ điện, tần số, nhiệt độ.

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1052 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1052

Kyoritsu 1052 : Multimeter đo điện áp, dòng điện, điện trở, tụ điện, tần số, data logging.

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 1061 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1061

Kyoritsu 1061 : Multimeter đo điện áp, dòng điện, điện trở, tụ điện, tần số, chu kỳ

Thông tin sản phẩm

1062[1]4 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 1062

Kyoitsu 1062 : Multimeter đo điện áp, dòng điện, điện trở, tụ điện, tần số, chu kỳ

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2000 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2000

Kyoritsu 2000 đo được dòng điện AC/DC đến 60A bằng kềm kẹp hở rất tiện dụng. Đo Volt AC/DC, Ohm, tần số.

Thông tin sản phẩm

kyoritsu kew mate model 2001 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2001

Kyoritsu 2001 là multimeter hiển thị số đo được dòng điện AC/DC 100A bằng kẹp dạng hở rất tiện lợi. Đo Volt AC/DC, Ohm, tần số

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2012r Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2012R

Kyoritsu 2012R : VOM đa năng đo Volt AC/DC, Ampe AC/DC 60A/120A, Ohm, Hz

Thông tin sản phẩm