Biến dòng kẹp ILEC 3200/5A JP-820

Print
Biến dòng kẹp ILEC 3200/5A JP-820 là loại biến dòng có thể mở được mạch từ, giúp cho việc thay thế dễ dàng hơn.
 Biến dòng kẹp ILEC 3200/5A JP-820 là loại biến dòng có thể mở được mạch từ, giúp cho việc thay thế dễ dàng hơn. Biến dòng kẹp ILEC 3200/5A JP-820 là loại biến dòng có thể mở được mạch từ, giúp cho việc thay thế dễ dàng hơn.
Description Biến dòng kẹp ILEC JP-820
  • Ngưỡng : 3200/5A
  • Công suất : 15 VA
  • Cấp chính xác: 1 (Đối với cấp chính xác 0,5 vui lòng liên hệ)
  • Kích thước lỗ trong : 80 x 200 (mm)
  • Kích thước ngoài : 182 x 299 x 72 (mm)

Reviews

There are yet no reviews for this product.