Ampe kìm hiển thị số

Nhà sản xuất:
Kyoritsu
Results 1 - 14 of 14

Hiển thị số

kyoritsu 2002pa Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2002pa

Kyoritsu 2002pa là Ampe kìm 400/2000A. Đo được ACV 750V, DCV 1000V, điện trở.

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2003a Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2003A

Kyoritsu 2003A : Ampe kềm hiển thị số 400A/2000A. Đo thêm điện áp AC 400V/750V, DC 400V / 1000V, Điện trở 400 / 4000Ohm

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2004 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2004

Kyoritsu 2004 : Ampe kềm 20 / 200A đo thêm điện áp AC/DC, điện trở

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2007a Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2007A

Ampe kìm Kyoritsu 2007a : 400A/ 600A AC, điện áp 400V/750VAC, điện trở 400/4000Ohm

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2009r Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2009R

Ampe kìm Kyoritsu 2009R : 400A / 2000A AC/DC; 40/400/750V AC, 40/400/1000V DC; Ohm, Hz

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2010 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2010

Kyoritsu 2010 : Ampe kẹp siêu nhạy 200mA/2A/20A, thiết kế đặt biệt để đo dòng điện nhỏ, điện áp dưới 60V

Thông tin sản phẩm

ampe kim kyoritsu 2017 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2017

Ampe kìm Kyoritsu 2017 : 200A/600A AC; 200V/600V AC, 200 Ohm, Buzzer

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2031 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2031

Ampe kềm Kyoritsu 2031 : 20A/200A AC, chỉ đo dòng điện, không có chức năng phụ

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2033 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2033

Ampe kìm Kyoritsu 2033 : 40A/300A auto-ranging; chỉ đo dòng điện, không có chức năng phụ

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2040 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2040

Kyoritsu 2040 : Ampe kềm 600A AC; đo thêm điện áp AC 6V/60V/600V, điện áp DC 600mV/6V/60V/600V

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2046r Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2046R

Ampe kềm Kyoritsu 2046R : 0-600.0A AC/DC; ACV 6/60/600; DCV 600mV/6V/60V/600V

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2055 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2055

Ampe kìm Kyoritsu 2055 : 400A/1000A AC/DC; 6/60/600 VAC; 600mV/6V/60V/600VDC; 600ohm - 60Mohm

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2056r Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2056R

Ampe kìm Kyoritsu 2056R : dòng điện 600/1000A AC/DC; 6/60/600VAC; 600mV/6/60/600VDC; Ohm 600-60MOhm auto-rangging

Thông tin sản phẩm

kyoritsu 2200 Đánh giá của người sử dụng:

Kyoritsu 2200

Kyoritsu 2200 : Ampe kìm 40A/400A/1000A AC auto range; Đo điện áp 4/40/400/600V AC/DC; điện trở 400Ohm - 40MOhm

Thông tin sản phẩm