Ampe kìm hiển thị kim

Nhà sản xuất:
Hioki
Results 1 - 1 of 1

Hiển thị kim

hioki 3127-10 Đánh giá của người sử dụng:

Hioki 3127-10

Hioki 3127-10 là ampe kềm AC hiển thị kim, dải đo 6A, 15A, 60A, 150A, 300A

Thông tin sản phẩm